Tábor

LETNÍ TÁBOR BERUŠEK 2024


Termín: 20 .7. - 3. 8. 2024  Místo: Tábořiště  Palučiny 

Vydáme se opět na naše osvědčené tradiční místo v Palučinách. Tábořiště je vybavené obdobně jako na jiných stanových táborech, k dispozici máme stany s podsadou, velký vojenský stan - jídelnu, táborovou kuchyň, umývárny a sprchu s možností teplé vody. 


Cena: 

Členové oddílu, kteří chodí pravidelně na schůzky a uhradili členský příspěvek na školní rok 2023/24 3500 Kč

Ostatní táborníci 4000 Kč


Informace k úhradě tábora: 

tábor je třeba zaplatit nejpozději do konce června 2024. Platbu můžete provést bankovním převodem na účet číslo

2101270033/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (nebo jméno do zprávy), případně můžete platit v hotovosti na

schůzkách Berušek. Pokud Vám na tábor přispívá zaměstnavatel, vystavíme fakturu nebo potvrzení podle požadavku zaměstnavatele.


Libor Evžen Weiter, vedoucí tábora