Tábor

LETNÍ TÁBOR BERUŠEK 2023


Termín: 22. 7. - 5. 8. 2023 

Místo: Tábořiště  Palučiny II 

Vydáme se opět na naše osvědčené místo v Palučinách. Tábořiště je vybavené obdobně jako na jiných stanových táborech, k dispozici máme stany s podsadou, velký vojenský stan - jídelnu, táborovou kuchyň, umývárny a sprchu s možností teplé vody. 


Cena: 

Členové oddílu, kteří chodí pravidelně na schůzky a uhradili členský příspěvek na školní rok 2022/23 3500 Kč

Ostatní táborníci 4000 Kč


Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity tábora. 


Informace k úhradě tábora: 

tábor je třeba zaplatit nejpozději do konce června 2023. Platbu můžete provést bankovním převodem na účet číslo

2101270033/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (nebo jméno do zprávy), případně můžete platit v hotovosti na

schůzkách Berušek. Pokud Vám na tábor přispívá zaměstnavatel, vystavíme fakturu nebo potvrzení podle požadavku zaměstnavatele.